Valpköpare Varnas
    
Det finns olika hemsidor på Internet där man kan söka efter en hund av en speciell ras.

Olyckligtvis är många av dessa ombud att sälja valpar för ”valpfabriker”, alltså hundhandlare av den värsta sorten som på engelska kallas ”puppy farms”. Priserna för valpar är helt vansinnigt höga, ingen etisk seriös uppfödare skulle ens drömma om att ta så höga priser.

Många av dessa annonsörer hävdar att transport är inkluderat i priset, det gäller naturligtvis oftast flyg, men när väl valpen skall komma så finner köparen att han också får utöver priset betala frakten.
    

Detta är störande, men även om många amerikanska annonsörer hävdar att valpen kan bli registrerad hos den amerikanska kennelklubben osv. så har vi räddat valpar från dessa annonsörer för att finna att dessa valpar inte kan registreras i kennelklubben. Att varken fadern eller modern, eller båda, inte är registrerade och därför är detta inte heller möjligt för valparna.

När valparna inte kan registreras hos den amerikanska kennelklubben, får de inte heller registreras hos någon annat lands seriösa kennelorganisation.

Vi har kontaktat uppfödare och det har visat sig att det är bara osv. som gäller, det vill säga att valpen endast kan registreras hos ”Amerikanska sällskapsdjurs registret (APRI) eller en av de andra registren som valpfabrikerna själva har bildat för att kunna komma förbi den amerikanska kennelklubben eller liknande etisk organisation. Valpar registrerade hos APRI kan inte paras med någon som är reistrerade hos den amerikanska kennelklubben, förkortat AKC, inte heller kan dessa ställas ut på en utställning associerad med AKC.


  

   
Vi har också funnit hos flera att en komplett stamtavla inte finns för valpen, endast namnen på valpens föräldrar är givna. APRI undanhåller, på begäran av uppfödaren, all annan information. Även om vi har sökt information om namnen på föräldrarna som givits oss, har vi inte kunnat finna mer information över huvud taget, vilket får oss att förmoda att det är frågan om oregistrerade ”hundfabriks-dandies”.

Vi råder till mycket stor försiktighet om någon överväger att köpa en dandie-valp via annonser av den här sorten.


   
        
                                          ”Valpköpare Varnas Verkligen”

 

                                

                                                       
   

All material © Dandie Dinmont Terrier Rescue League